Catalogus 1972 – 1973

Titel:Elektrische Treinen in de Hema
Ondertitel:Catalogus 1972-1973
Jaar van Uitgave:1972
Aantal pagina’s:16 pagina’s (8x dubbelzijdig, inclusief omslag)
Formaat:297 x 160 mm / liggend
HEMA TREINEN treinen waarmee u plezier zult beleven.

Overal rijden HEMA treinen over de blinkende rails en verschaffen zij de ware vreugde van het “spoortje spelen”. Alvorens het spoorbedrijf in gebruik te nemen, dient u de volgende tips in acht te nemen.

  • Leg de rails vooral vlak. op de vloer of de tafel. Het beste is ’n hechte bevestiging op een tableau b.v. spaanplaat. Natuurlijk mag gebruik worden gemaakt van hellingen, als U er maar voor zorgt dat de ondergrond vlak is, zodat geen speling in de rails (althans geen hoogteverschil in linker- en rechter rail) ontstaat. De rails moeten verder goed in elkaar worden geschoven. Zie enkele suggesties voor het model van Uw spoorwegnet op de laatste pagina’s.
  • Zorg er voor, dat geen ander metaal met de rails in contact komt. Dit zou kortsluiting kunnen veroorzaken.
  • De rails moeten steeds vrij van stof en vet zijn.
  • De Lucky Life trein rijdt op gelijkstroom. Bij gebruik van een batterij-schakelkast, dient U volgens schema, dat in iedere doos aanwezig is, de batterijen te plaatsen. Bij elke trein bevinden zich twee kleine rail-stukjes, waarvan het ene de contactrail is en het andere bestemd is voor gelijkmaking van de baan aan de overkant. Bevestig de electrische draad aan de contactrail. Door nu de knop van de batterij-doos naar links of rechts te draaien kunt U de trein voor of achteruit laten rijden. Wilt U de trein laten stoppen, schakel dan de knop in de middenstand.
  • In plaats van een batterij kunt U de transformator gebruiken, als de spanning van de electriciteitsnet 220 Volt bedraagt. Bevestig eerst de draad aan de contactrail en sluit pas daarna de transformator op het electrice net aan. Als de stroom eenmaal door de transformator gaat is de veiligheid gewaarborgd. Denk er aan dat U niet aan de transformator gaat knutselen.
  • Het is aan te bevelen dat U – alvorens U de trein laat rijden – ’n beetje olie op de wielassen aanbrengt. Dit kunt U het beste doen door middel van een speld, die even in de olie wordt gedoopt. Als de trein lange tijd achtereen rijdt, is het aan te bevelen het oliën om de 4 à 5 uur te herhalen. Dus uiterst weinig olie gebruiken.
Veel plezier met uw Hema trein. De onderstaande bladzijden tonen U, welk materieel u in de HEMA kunt bijkopen.